Market Analysis

Без изненади от страна на FOMC и спад на USD

FOMC повиши целевия диапазон по федералните фондове с 25 базисни пункта до 1,25-1,50%, както се и очакваше. Ето и по-важното:

 

  • Няма съществена промяна в оценката на FED за икономиката. FOMC потвърди, че бъдещите корекции на лихвените проценти ще бъдат зависими от постъпващите данни и че „икономическите условия ще се развиват по начин, който ще гарантира постепенно увеличение на ставката по федералните фондове“.

 

  • Медианата на лихвения процент по федералните фондове е малко променена. Резюмето на икономическите прогнози на FOMC показва, че средните прогнози за лихвения процент („dot-plot“) все още предполагат три увеличения с по 25 базисни пункта през 2018 г. (до средните 2,25%) и две увеличения с по 25 базисни пункта през 2019 г. (до средните 2,70%). Прогнозата за 2020 г. бе повишена до 3,062% (преди това 2,875%), а прогнозният процент на по-дългосрочните средни лихвени проценти по фондовете остана непроменен на 2,75%.
  • FOMC подобри прогнозите си за БВП и понижи прогнозите за нивото на безработица. FOMC предвижда ръст на БВП от 2,5% през 2018 г. (преди 2,1%) и 2,1% през 2019 г. (по-рано 2%). Възстановяването на БВП отразява перспективата за по-високи фискални стимули. Междувременно FOMC очаква безработицата да се доближи до 3,9% през 2018 г. и 2019 г. (по-рано 4,1%).

 

  • Двама служители на FED, Евънс и Кашкари, гласуваха да запазят съществуващия целеви диапазон по лихвите на федералните фондове. Когато FOMC повиши лихвения процент през юни, само Кашкари гласува за запазване на лихвените проценти.

 

 

Щатският долар спадна повсеместно, а доходността по US 10-year Treasury се понижи до 2,36% отчасти поради факта, че нямаше съществени промени в прогнозите на FOMC за медианата касаеща лихвите по федералните фондове и прогнозите за инфлацията. Това, че болшинството от служителите на FED гласуваха в полза на поддържането на стабилни лихвени проценти също понижи стойността на щатския долар и доходността по държавните облигации. По време на пресконференцията си, председателят Джанет Йелън отново подчерта, че „икономическата перспектива е крайно неопределена“, а факторите, които възпират инфлацията „вероятно са преходни“. Но Йелън също така предупреди, че „може да отнеме по-дълго време, за да може инфлацията да се върне на 2% при този силен пазар на труда“.

EUR/USD приключи деня с ръст на нива от 1,1825 на фона на слабостта на щатския долар и положителната икономическа активност в Еврозоната. Индустриалното производство в Еврозоната през месец октомври показа изненадващ ръст от 0,2% на месечна база, и ръст от 3,7% на годишна база. Солидната икономическа стабилност на Еврозоната и големият излишък по текущата сметка от около 3,0% от БВП би трябвало да продължат да поддържат EUR. Италианският вестник „Кориере дела сера“ съобщи, че италианският президент Серджо Матарела ще разпусне парламента между Коледа и Нова година и ще обяви избори за 4 март 2018 г. Рязкото покачване над 1,1820 показва за възможно приключване на спада от 1,1940, което може да доведе до странично движение или тест на съпротивата при 1,1880, следвана от 1,1940/60.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades