Криптовалути

Ново измерение за търговия

Bitcoin

 • Създадена през 2009
 • Най-популярната криптовалута
 • Капитализация от около 246 милиарда долара

Ethereum

 • Създадена през 2015
 • Високотехнологично криптиране
 • Капитализация от около 116 милиарда долара

Ripple

 • Създадена през 2012
 • Най-бързата криптовалута за разплащане
 • Капитализация от около 75 милиарда долара

Litecoin

 • Създадена през 2011
 • По-бързо създаване на блокчейн от Bitcoin
 • Капитализация от около 13 милиарда долара

Защо да търгувате криптовалути с ActivTrades?

Без комисионна
Богат избор от криптовалути
Бъз допълнителни такси

Флексибилност
Увеличете позицията
с ливъридж до 5 пъти

Възможност за купуване и продажба
Изберете позиция при повишение или
понижение на пазара

Без риск от кражба
Търговията на CFD (ДЗР) елиминира
възможността за кражба

Символ Целеви спред (USD) Среден спред (USD) Часове за търговия (CET)
BTCUSD 30 - Неделя 23:00 – Петък 23:00
ETHUSD 4.5 - Неделя 23:00 – Петък 23:00
LTCUSD 1.5 - Неделя 23:00 – Петък 23:00
XRPUSD 0.04 - Неделя 23:00 – Петък 23:00
Символ Размер на лота Мин. спред (USD) Мин. обем търговия Макс. обем търговия
BTCUSD 1 BTC 30 0.01 10
ETHUSD 10 ETH 4.5 0.01 10
LTCUSD 10 LTC 1.5 0.01 10
XRPUSD 100 XRP 0.04 0.01 10
Leverage:
Символ Размер на лота Стойност на пип Необходим марджин / Лот Хеджиран марджин Максимален ливъридж
BTCUSD 1 0.01 USD - - 1:5
ETHUSD 10 0.1 USD - - 1:5
LTCUSD 10 0.1 USD - - 1:5
XRPUSD 100 0.01 USD - - 1:5

* Клиенти с ливъридж по-нисък от 1:100, ще могат да търгуват криптовалути с максимален ливърдиж от 1:1

Моля имайте предвид, че запазваме нашето право да увеличим марджин изискванията на инструментите описани по-горе както следва:

Символ Необходим мардин x 2 Необходим марджин x 4
BTCUSD 10 – 25 лота > 25 лота
ETHUSD 25 – 50 лота > 50 лота
LTCUSD 100 – 250 лота > 250 лота
XRPUSD 1,000-2,500 лота >2,500 лота
Символ Суап купува Суап продава
BTCUSD -20% -20%
ETHUSD -20% -20%
LTCUSD -20% -20%
XRPUSD -20% -20%

Суап таксата е процент за година. Той се прилага на дневна база на база цената, обема на позицията, обема на лот-а, водеща валутна двойка разделена на 360 (броя на банковите дни в годината). Ако валутата в която правите депозит е различна от основната валута, то суап-а се преизчислява във валутата в която ви е депозита.

Политика на ActivTrades за hard forks (твърда вилица)
Вилица (на английски fork) е промяна в софтуера на дигиталната валута, която промяна довежда до две отделни версии на блокчейна (blockchain) с обща история.
Вилиците може да са временни, с времетраене от няколко минути или може да са постоянна промяна в мрежата, създавайки две отделни версии на блокчейна.
ActivTrades постоянно следи разработките и работи усилино, за да гарантира вложените пари на своите клиенти. Когато едната версия на софтуера не бъде спряна – познато като твърда вилица (hard fork) – ние ще последваме версията, която има най-много потребители.  Също така, за да определим коя вилица (fork) да изберем при разделянето на софтуера, ние взимаме под внимание фактори като големина на мрежата, стойност на мрежата и търсене от потребителите.

Ако вилицата (fork) резултира в нова криптовалута, която се търгува на международните борси, до които имаме достъп, то по наша преценка може да отворим еквивалентна позиция или да променим баланса по клиентската сметка за да рефлектира промяната във вилицата. Моля да се има предвид, че тази промяна не е задължителна от страна на ActivTrades.

Когато имаме събитие на твърда вилица (hard fork), е възможно да се появи силна волатилност в пазарите и ние може да преустановим търговията докато не получим стабилни цени от търгуваните пазари.

Важно съобщение

Моля имайте предвид, че търговията на криптовалути се извършва на нерегулиран пазар, следователно търговията на CFD (ДЗР) върху криптовалути крие висок риск. Пазарът може да бъде изключително волатилен в определени моменти, като в същото време да бъде ниско ликвиден. Поради тази причи Ви съветваме да се запознаете как работи blockchain технологията, която използват криптовалутите преди да инвестирате в тях.

ActivTrades запазва своето право, да не приема нови позиции на криптовалути, ако достигне до предварително зададени вътрешни правила и лимити за поръчки върху криптовалути.

 

Има свободен оператор

An operator is not available

Започни чат