ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 80% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Стоки и суровини

ДЗР (Договор за разлика) продуктите на ActivTrades се основават на фючърсни договори и изтичат на определени дати.

Това означава, че няма разходи за овърнайт финансиране или ежедневни корекции на позицията Ви – основната цена на фючърса вече е взела предвид тези фактори. След изтичането на срока всички отворени позиции автоматично ще бъдат затворени при цената на затваряне на съответния договор. Ако искате да продължите да търгувате инструмента, ще трябва да отворите позицията си отново, с новата дата на договора.

Forward Метали
Пазар Часове за търговия (CET) Последен ден за търговия
(Текущ месец на договора)
Месец на договора
COPPER COPPER 00:00–23:00 25/02/2022 МАР МАЙ ЮЛИ СЕП ДЕК
Forward Energies
Пазар Часове за търговия (CET) Последен ден за търговия
(Текущ месец на договора)
Месец на договора
GASOL GASOLINE 00:00–23:00 28/01/2022 ВСИЧКИ
LCRUDE LIGHT SWEET CRUDE OIL 00:00–23:00 21/02/2022 ВСИЧКИ
BRENT ICE BRENT CRUDE OIL Mon, 00:00–23:00
Tue-Fri, 02:00-23:00
28/01/2022 ALL
NGAS NATURAL GAS 00:00–23:00 23/02/2022 ВСИЧКИ
DIESEL ICE LOW SULPHUR GASOIL 02:00 – 23:00 09/02/2022 ВСИЧКИ
Spot Energies
Пазар Часове за търговия (CET)
LCRUDE LIGHT SWEET CRUDE OIL 00:00–23:00
BRENT ICE BRENT CRUDE OIL Mon, 00:00–23:00
Tue-Fri, 02:00-23:00
Forward Grains
Пазар Часове за търговия (CET) Последен ден за търговия
(Текущ месец на договора)
Месец на договора
CORN CORN 02:00–14:45 15:30–20:15 25/02/2022  МАР МАЙ ЮЛИ СЕП ДЕК
SOYBNS SOYBEAN 02:00–14:45 15:30–20:15 25/02/2022 СЕП НОВ ЯНУ МАР МАЙ ЮЛИ АВГ
WHEAT WHEAT 02:00–14:45 15:30–20:15 25/02/2022  МАР МАЙ ЮЛИ СЕП ДЕК
Forward Softs
Пазар Часове за търговия (CET) Последен ден за търговия
(Текущ месец на договора)
Месец на договора
COCOA COCOA 10:45–19:30 21/02/2022  МАР МАЙ ЮЛИ ДЕК
COFFEE COFFEE 14:00–19:30 16/02/2022  МАР МАЙ ЮЛИ СЕП ДЕК
COTTON COTTON 03:00–20:20 21/02/2022  МАР МАЙ ЮЛИ СЕП ДЕК
OJ ORANGE JUICE 14:00–20:00 28/02/2022 ЯНУ МАР МАЙ ЮЛИ СЕП НОЕМВ
SUGAR SUGAR 11 09:30–19:00 25/02/2022  МАР МАЙ ЮЛИ СЕП ДЕК