Спредовете са разликата между цена „купува“ и цена „продава“ за следните форуърдни договори. ActivTrades не начислява комисиона при търговия със CFD.

Символ
Стойност на пункта
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Нива на лимит и стоп (в точки)
COPPER
$250
0.05
-
1
Символ
Стойност на пункта
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Нива на лимит и стоп (в точки)
GASOL
$42,000
0.0003
-
0.001
LCRUDE
$1,000
0.03
-
0.05
BRENT
$1,000
0.03
-
0.05
NGAS
$10,000
0.005
-
0.005
Символ
Стойност на пункта
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Нива на лимит и стоп (в точки)
CORN
$50
1
-
1
SOYBNS
$50
1.25
-
1.25
WHEAT
$50
1
-
1
Символ
Стойност на пункта
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Нива на лимит и стоп (в точки)
COCOA
$10
5
-
5
COFFEE
$375
0.5
-
0.5
COTTON
$500
0.2
-
0.2
OJ
$150
0.40
-
0.4
SUGAR
$1,120
0.05
-
0.05