Спредовете са разликата между цена „купува“ и цена „продава“ за следните форуърдни договори. ActivTrades не начислява комисиона при търговия със CFD.

Символ
Стойност на пункта
Стойност на тик
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Целеви спред (Тикове)
Нива на лимит и стоп (в точки)
COPPER
$250
$12.5
0.05
-
N.A.
1
Символ
Стойност на пункта
Стойност на тик
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Целеви спред (Тикове)
Нива на лимит и стоп (в точки)
GASOL
$42,000
$4.2
0.0003
-
N.A.
0.001
LCRUDE
$1,000
$10
0.03
-
3
0.05
NGAS
$10,000
$10
0.005
-
5
0.005
Символ
Стойност на пункта
Стойност на тик
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Целеви спред (Тикове)
Нива на лимит и стоп (в точки)
CORN
$50
$12.5
1
-
4
1
SOYBNS
$50
$12.5
1.25
-
5
1.25
WHEAT
$50
$12.5
1
-
4
1
Символ
Стойност на пункта
Стойност на тик
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Целеви спред (Тикове)
Нива на лимит и стоп (в точки)
COCOA
$10
$10
5
-
5
5
COFFEE
$375
$18.75
0.5
-
10
0.5
COTTON
$500
$5
0.2
-
20
0.2
OJ
$150
$7.5
0.40
-
8
0.4
SUGAR
$1,120
$11.2
0.05
-
5
0.05