Стоки и суровини - Марджини

Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията. Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. След това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Със заявка 100%

Моля вижте по-долу максималния ливъридж за непрофесионални клиенти според ESMA регулацията.

Суровини Максимален ливъридж 1:10 Марджин 10% Ниво на затваряне 50%
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
COPPER
250 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:50
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GASOL
42,000 USD
4.2 USD
- USD
- USD
1:50
LCRUDE
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100
NGAS
10,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
CORN
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
SOYBNS
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
WHEAT
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
COCOA
10 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100
COFFEE
375 USD
18.75 USD
- USD
- USD
1:50
COTTON
500 USD
5 USD
- USD
- USD
1:50
OJ
150 USD
7.5 USD
- USD
- USD
1:50
SUGAR
1,120 USD
11.2 USD
- USD
- USD
1:50

 

Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които заемат по-големи нетни позиции на изброените по-горе инструменти, резервираме правото си да увеличим горепосочените марджин изисквания по следния начин:

Дневни:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

Нощни(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Валидно 1 час преди затваряне на пазара.

ActivTrades си запазва правото да променя марджините по всяко време според пазарните условия.
Моля да имате предвид, че марджините за институционални клиенти са различни.

Контрактите, които се търгуват в MetaTrader 5, ще останат с фиксиран марджин, който ще се определя според данните в тази таблица, до изтичането на контракта. Когато се обяви нов договор за търговия, изискването за марджин ще бъде плаващо и ще се определя според указаното в таблицата по-горе

Марджините на тази страница са предоставени само с информативна цел и са базирани върху цените на затваряне на пазара от предишния ден за търговия.