ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 71% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Суровини - Марджини

Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
COPPER
250 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:10
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GASOL
42,000 USD
4.2 USD
- USD
- USD
1:10
LCRUDE
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:10
BRENT
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:10
NGAS
10,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:10
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
CORN
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:10
SOYBNS
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:10
WHEAT
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:10
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
COCOA
10 USD
10 USD
- USD
- USD
1:10
COFFEE
375 USD
18.75 USD
- USD
- USD
1:10
COTTON
500 USD
5 USD
- USD
- USD
1:10
OJ
150 USD
7.5 USD
- USD
- USD
1:10
SUGAR
1,120 USD
11.2 USD
- USD
- USD
1:10

Нивото на затваряне за частни клиентски профили е определено на 50%

 

Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията. Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
COPPER
250 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:10
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GASOL
42,000 USD
4.2 USD
- USD
- USD
1:10
LCRUDE
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:10
BRENT
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:10
NGAS
10,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:10
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
CORN
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:10
SOYBNS
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:10
WHEAT
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:10
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
COCOA
10 USD
10 USD
- USD
- USD
1:10
COFFEE
375 USD
18.75 USD
- USD
- USD
1:10
COTTON
500 USD
5 USD
- USD
- USD
1:10
OJ
150 USD
7.5 USD
- USD
- USD
1:10
SUGAR
1,120 USD
11.2 USD
- USD
- USD
1:10

Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които заемат по-големи нетни позиции на изброените по-горе инструменти, резервираме правото си да увеличим горепосочените марджин изисквания по следния начин:

Дневни:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

 

Нощни(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Валидно 1 час преди затваряне на пазара.

ActivTrades си запазва правото да променя условията за търговия по всяко време.

Моля да имате предвид, че марджините за институционални клиенти са различни.

Марджините на тази страница са предоставени само с информативна цел и са базирани върху цените на затваряне на пазара от предишния ден за търговия.

PreviousNext