ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Суровини - Марджини

Стокови Фючърси

Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
BRENTMMMYY 0-5 Лотове 5-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове
1:100 1:50 1:25 1:12.5
COCOAMMMYY 0-50 Лотове 50-150 Лотове 150-300 Лотове >300 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25
COFFEEMMMYY 0-100 Лотове 100-250 Лотове >250 Лотове  
1:100 1:50 1:25  
COPPERMMMYY 0-25 Лотове 25-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
CORNMMMYY 0-50 Лотове 50-150 Лотове 150-300 Лотове >300 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25
COTTONMMMYY 0-25 Лотове 25-100 Лотове >100 Лотове
1:200 1:100 1:50  
DIESELMMMYY 0-10 Лотове 10-100 Лотове >100 Лотове  
1:25 1:10 1:5  
GASOLMMMYY 0-5 Лотове 5-30 Лотове 30-60 Лотове >60 Лотове
1:100 1:50 1:25 1:12.5
LCRUDEMMMYY 0-5 Лотове 5-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове
1:100 1:50 1:25 1:12.5
NGASMMMYY 0-10 Лотове 10-100 Лотове 100-150 Лотове >150 Лотове
1:100 1:50 1:25 1:12.5
OJMMMYY 0-25 Лотове 25-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25
SOYBNSMMMYY 0-50 Лотове 50-150 Лотове 150-300 Лотове >300 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25
SUGARMMMYY 0-25 Лотове 25-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25
WHEATMMMYY 0-50 Лотове 50-150 Лотове 150-300 Лотове >300 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
LCRUDE 0-5 Лотове 5-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове
1:100 1:50 1:25 1:12.5
BRENT 0-5 Лотове 5-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове
1:100 1:50 1:25 1:12.5

 

Нивото на затваряне за клиентските профили е определено на 50%

Поддържане на позиции в спот суровините

За отворените позиции на Договорите за спот суровини се начислява лихва (суап) през нощта. Коефициентът на суап за една нощ зависи от съотношението на разликата в цената на втория следващ месец и първия следващ месец от фючърсния договор за спот суровина, спрямо броя на дните между първия следващ месец и предишния месец. ActivTrades ще прилага суап стойностите за позиции в договорите за спот суровините, оставени отворени за една нощ, използвайки горното съотношение и ще прилага маркиране като се има предвид надценката, прилагана от нейните доставчици на ликвидност.

За действителния размер на суап стойностите, прилагани за договорите на спот суровините, в който и да е ден, моля, проверете спецификацията на символа във Вашата търговска сметка.

По-долу ще намерите праговете на използвания маржин за клиенти с платформа ActivTrader. Ако използваният марж в сметките на клиента надхвърли определените по-долу прагове, съответният коефициент ще се прилага към ливъридж за всеки от инструментите за търговия, когато позицията надвишава самия праг.

Използван марджин ЕВРО Коефициент
300k – 600k 0.5
>600k 0.25

Използван марджин USD и CHF Коефициент
360k – 720k 0.5
>720k 0.25

Използван марджин GBP Коефициент
260k – 520k 0.5
>520k 0.25

Пример:

Клиент с профил в EUR и ливъридж 1:200 има Дълга позиция за 420 лота EURUSD.

Изискването за маржин за тази позиция е 290 000 EUR

  • 150 000 ЕВРО за първите 300 лота с 1:200 ливъридж
  • 100 000 ЕВРО за следващите 100 лота с 1:100 ливъридж
  • 40 000 EUR за последните 20 лота с 1:50 ливъридж

Следващата покупка е от 20 лота EURUSD, като използва 70 000 ЕВРО марджин

  • 10 000 ЕВРО за първите 5 лота – като използваният марджин става 300 000 ЕВРО
  • 60 000 ЕВРО за първите 15 лота – ливъридж 1:25 (коефициент 0.5 приложен към 1:50 ливъридж)

Клиента може да има позиции в различни инструменти, които да достигнат определените нива за марджините.

Клиент с акаунт в EUR и ливъридж 1:200 има дълга поозиция за 120 лота Ger40 (на цена 13000)
и къса позиция за ЗЛАТО за 40 лота (на цена 1770).

Целия използван марджин е 290 000 ЕВРО

  • 130 000 ЕВРО за дълга позиция за първите 80 лота на Ger40 с 1:200 ливъридж
  • 130 000 ЕВРО за дълга позиция за последните 40 лота на Ger40 с 1:100 ливъридж
  • 35 400 USD къса позиция на ЗЛАТО за 40 лота с 1:200 ливъридж (30 000 ЕВРО за EURUSD = 1.1800)

Следващата сделка е Покупка на 40 лота EURUSD, която ще консумира 30 000 ЕВРО марджин

  • 10 000 ЕВРО за първите 20 лота с ливъридж 1:200 – с която използвания марджин достига 300 000 ЕВРО
  • 20 000 ЕВРО за следващите 20 лота – ливъридж 1:100 (коефициент 0.5 поставен за 1:200 ливъридж)

Ако клиент има повече от 1 профил, използваните марджин прагове се намаляват пропорционално на броя на сметките. По този начин клиент с 2 сметки в EUR ще използва намален праг на марджина EUR за всеки от сметките
наполовина.

Платформата ActivTrader ще покаже точното изискване за марджин за всяка позиция, която клиентите възнамеряват да отворят.

Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията. Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
0 - 100,000 1:200 0.5 50%
100,001 - 250,000 1:100 1 50%
> 250,000 Със заявка 100%

 

Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRENTMMMYY
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
COCOAMMMYY
10 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100
COFFEEMMMYY
375 USD
18.75 USD
- USD
- USD
1:50
COPPERMMMYY
250 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:50
CORNMMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
COTTONMMMYY
500 USD
5 USD
- USD
- USD
1:50
DIESELMMMYY
100 USD
25 USD
- USD
- USD
1:25
GASOLMMMYY
42,000 USD
4.2 USD
- USD
- USD
1:50
LCRUDEMMMYY
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
NGASMMMYY
10,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
OJMMMYY
150 USD
7.5 USD
- USD
- USD
1:50
SOYBNSMMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
SUGARMMMYY
1,120 USD
11.2 USD
- USD
- USD
1:50
WHEATMMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
LCRUDE
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
BRENT
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50

Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които заемат по-големи нетни позиции на изброените по-горе инструменти, резервираме правото си да увеличим горепосочените марджин изисквания по следния начин:

Дневни:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

 

Нощни(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Валидно 1 час преди затваряне на пазара.

ActivTrades си запазва правото да променя условията за търговия по всяко време.

Моля да имате предвид, че марджините за институционални клиенти са различни.

Марджините на тази страница са предоставени само с информативна цел и са базирани върху цените на затваряне на пазара от предишния ден за търговия.

Поддържане на позиции в спот суровините

За отворените позиции на Договорите за спот суровини се начислява лихва (суап) през нощта. Коефициентът на суап за една нощ зависи от съотношението на разликата в цената на втория следващ месец и първия следващ месец от фючърсния договор за спот суровина, спрямо броя на дните между първия следващ месец и предишния месец. ActivTrades ще прилага суап стойностите за позиции в договорите за спот суровините, оставени отворени за една нощ, използвайки горното съотношение и ще прилага маркиране като се има предвид надценката, прилагана от нейните доставчици на ликвидност.

За действителния размер на суап стойностите, прилагани за договорите на спот суровините, в който и да е ден, моля, проверете спецификацията на символа във Вашата търговска сметка.

 

PreviousNext