Суровини - Марджини

Метали

Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
COPPER 0-5 Лотове 5-25 Лотове 25-100 Лотове >100 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
GASOL 0-5 Лотове 5-25 Лотове 25-100 Лотове >100 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
LCRUDE 0-10 Лотове 10-50 Лотове 50-150 Лотове >150 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
BRENT 0-10 Лотове 10-50 Лотове 50-150 Лотове >150 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
NGAS 0-10 Лотове 10-250 Лотове >250 Лотове  
1:100 1:50 1:25  
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
CORN 0-50 Лотове 50-150 Лотове 150-300 Лотове >300 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25
SOYBNS 0-50 Лотове 50-150 Лотове 150-300 Лотове >300 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25
WHEAT 0-50 Лотове 50-150 Лотове 150-300 Лотове >300 Лотове
1:200 1:100 1:50 1:25

 

Нивото на затваряне за клиентските профили е определено на 30%

 

По-долу ще намерите праговете на използвания маржин за клиенти с платформа ActivTrader. Ако използваният марж в сметките на клиента надхвърли определените по-долу прагове, съответният коефициент ще се прилага към ливъридж за всеки от инструментите за търговия, когато позицията надвишава самия праг.

Използван марджин EUR Коефициент
150k – 300k 0.5
>300k 0.25

Използван марджин USD и CHF Коефициент
180k – 360k 0.5
>360k 0.25

Използван марджин GBP Коефициент
130k – 260k 0.5
>260k 0.25

Пример:

Клиент с профил в EUR и ливъридж 1: 400 има Дълга позиция за 340 лота EURUSD.

Изискването за маржин за тази позиция е 140 000 EUR

 • 50 000 ЕВРО за първите 200 лота с 1:400 ливъридж
 • 50 000 ЕВРО за следващите 100 лота с 1:200 ливъридж
 • 40 000 EUR за последните 40 лота с 1:100 ливъридж

Следващата покупка е от 20 лота EURUSD, като използва 30 000 ЕВРО марджин

 • 10 000 ЕВРО за първите 10 лота – като използваният марджин става 150 000 ЕВРО
 • 20 000 ЕВРО за първите 10 лота – ливъридж 1:50 (коефициент 0.5 приложен към 1:100 ливъридж)

Клиента може да има позиции в различни инструменти, които да достигнат определените нива за марджините.

Клиент с акаунт в EUR и ливъридж 1:400 има дълга поозиция за 90 лота Ger30 (на цена 11000)
и къса позиция за ЗЛАТО за 100 лота (на цена 1380).

Целия използван марджин е 140 000 ЕВРО

 • 27 500 ЕВРО за дълга позиция за първите 40 лота на Ger30 с 1:400 ливъридж
 • 55 000 ЕВРО за дълга позиция за следващите 40 лота на Ger30 с 1:200 ливъридж
 • 27 500 ЕВРО за дълга позиция за последните 10 лота на Ger30 с 1:100 ливъридж
 • 34 500 USD къса позиция на ЗЛАТО за 100 лота с 1:400 ливъридж (30 000 ЕВРО за EURUSD = 1.1500)

Следващата сделка е Покупка на 80 лота EURUSD, която ще консумира 30 000 ЕВРО марджин

 • 10 000 ЕВРО за първите 40 лота с ливъридж 1:400 – с която използвания марджин достига 150 000 ЕВРО
 • 20 000 ЕВРО за следващите 40 лота – ливъридж 1:200 (коефициент 0.5 поставен за 1:400 ливъридж)

Ако клиент има повече от 1 профил, използваните марджин прагове се намаляват пропорционално на броя на сметките. По този начин клиент с 2 сметки в EUR ще използва намален праг на марджина EUR за всеки от сметките
наполовина.

Платформата ActivTrader ще покаже точното изискване за марджин за всяка позиция, която клиентите възнамеряват да отворят.

Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията. Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Със заявка 100%

 

Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
COPPER
250 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:50
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GASOL
42,000 USD
4.2 USD
- USD
- USD
1:50
LCRUDE
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100
BRENT
1,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100
NGAS
10,000 USD
10 USD
- USD
- USD
1:50
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
CORN
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
SOYBNS
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
WHEAT
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:100
Символи
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
COCOA
10 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100
COFFEE
375 USD
18.75 USD
- USD
- USD
1:50
COTTON
500 USD
5 USD
- USD
- USD
1:50
OJ
150 USD
7.5 USD
- USD
- USD
1:50
SUGAR
1,120 USD
11.2 USD
- USD
- USD
1:50

Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които заемат по-големи нетни позиции на изброените по-горе инструменти, резервираме правото си да увеличим горепосочените марджин изисквания по следния начин:

Дневни:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

 

Нощни(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Валидно 1 час преди затваряне на пазара.

ActivTrades си запазва правото да променя условията за търговия по всяко време.

Моля да имате предвид, че марджините за институционални клиенти са различни.

Марджините на тази страница са предоставени само с информативна цел и са базирани върху цените на затваряне на пазара от предишния ден за търговия.

PreviousNext