Да защитаваме нашите клиенти е нашата главна цел. Поради тази причина, ActivTrades предоставя на клиентите си ключови застраховки, които правят търговията Ви с нас още по-сигурна.

Защита на Баланса

Ние защитаваме всичките ни клиенти от случаи на отрицателен баланс по сметката.

Сегрегирани клиентски сметки

Вашият капитал е защитен благодарение на сегрегирането на клиентски сметки.

Допълнителна Сигурност

Нашата допълнителна застраховка защитава клиентския капитал до в размер на $1,000,000.

Интересите на нашите клиенти са наш основен приоритет – ето защо с ActivTrades Вашият баланс не може да падне в отрицателна стойност.

Нивото на автоматично закриване на позиции по сметката Ви е създадено, за да Ви даде сигурност, че в резултат от търговски действия евентуалните Ви загуби никога няма да надвишат размера на депозита Ви. Като допълнителна гаранция ние предлагаме Политика за защита на баланса и ще кредитираме сметката Ви до нулев баланс в случай, че Вашата сметка излезе на негативен баланс в резултат на търговските Ви решения.

Политиката за защита на баланса се прилага също и за множество сметки, затова, ако имате негативен баланс в една Ваша сметка и положителен баланс в друга, тогава положителният баланс ще бъде използван за покриване на негативния баланс. Тази практика се прилага също така за съвместни сметки, които притежавате с други хора, като в този случай всеки съвместен притежател на сметка ще бъде отговорен по равно за наличен дебит или кредит по сметката.

Защитата на клиентския баланс е валидна за всички индивидуални сметки за търговия.

ActivTrades Corp (Насау)

Като регулирана фирма, ActivTrades трябва да спазва всички заложени от Security Industries Act правила за извършване на дейност. Във връзка с Client Assets, PART VII, който казва, че „фирмата трябва да осигури адекватна защита за средствата на клиентите, когато тя отговаря за тях”. Искаме да Ви уведоми, че в случай на фалит на фирмата, средствата на клиентите са защитени, тъй като се съхраняват в сегрегирани сметки, които са отделени от средствата в корпоративните сметки на ActivTrades.

Securites Industry Regulations (SIR), заедно с Securities Industry Act, задава различни условия, които трябва да бъдат спазвани. Сред тези правила са насоките за това как да се работи с клиентските средства. Те включват изискванията, методологията и записите.

AtivtTrades PLC – Лондон

Клиентски средства с индивидуална защита до £1,000,000

ActivTrades има удоволствието да предложи сигурност и спокойствие, като застрахова средствата на своите клиенти над лимита, определен от Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS).

ActivTrades е първият брокер във Великобритания, с право да съхранява клиентски средства, който предлага такава защита.

Гарантирана от QBE Underwriting Limited и други синдикати, част от Lloyd’s of London и се предлага като част от нашите стандартни условия, без допълнителни разходи за Вас. Kлиентите на ActivTrades са защитени до £1,000,000 под формата на застраховката Excess of FSCS. Тъй като сигурността на Вашите средства е нашата основна цел, ние можем да увеличим максималния размер на защита, за да отговорим на Вашите изисквания. (Прилагат се Правила и условия)

Какво е FSCS?

FSCS е фонд от последна инстанция за клиенти на Британски оторизирани фирми за финансови услуги и осигурява защита, ако оторизирана инвестиционна фирма, не е в състояние да плати предявените срещу нея претенции. Например:

 • Когато упълномощената инвестиционна фирма закрие бзинеса си и не може върне инвестициите или парите на клиентите си.
 • FSCS осигурява защита само на крайни клиенти, които имат право да предявяват искове по силата на FCA COMP правилата.
 • Допълнителна информация за Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS) и това, което тя покрива, може да се намери на нейния сайт.

Какво представлява застраховката Excess of FSCS?

В допълнение към защитата, предоставена на крайния инвеститор от FSCS (Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги), ActivTrades предоставя безплатно на клиентите си отделна застрахователна защита от QBE Underwriting Limited и други синдикални обединения, част от Lloyd’s of London, по която поема всички разходи и която осигурява допълнително покритие над гарантираните от FSCS £85 000 на клиент.

Този продукт е съвсем нов на пазара и ActivTrades е лидер във Великобритания в предоставянето на такава допълнителна защита на всички свои клиенти.

За застраховката Excess of FSCS от ActivTrades важат конкретни Правила и условия и ще се прилага само в случай, че са изпълнени определените условия.

На каква стойност е застраховката на ActivTrades?

ActivTrades е закупил агрегатен лимит (обща сума на покритието) на застраховката, надвишаващ изложения на риск капитал (клиентските средства, незащитени от FSCS с праг от £85,000 на клиент), и достигащ до £1,000,000 на клиент. Индивидуални покрития на застраховката над £1,000,000 също могат да бъдат договорени.

Струва ли ми нещо?

АctivTrades закупува тази застраховка във ваша полза и тя не ви струва нищо.

Кой гарантира тази полица?

Полицата е гарантирана от QBE Underwriting Limited и други участващи синдикати в Lloyd’s of London

Lloyd’s на Лондон е световен специализиран застрахователен пазар. Lloyd’s не е компания, а пазар, в който членовете се обединяват като синдикати за застраховане на рискове. Към 31 декември 2017, Lloyd’s се състои от 95 синдикати. Синдикатите, които залагат на ActivTrades Excess of FSCS политиката, са QBE, XL, Markel, Apollo, Chaucer, Aegis и Arch. Бизнес дейностите на Lloyd’s се включват, като повече от един синдикат има дял от същия риск. Lloyd’s на Лондон има понастоящем рейтинг A (отлично) със „Стабилна перспектива“ от рейтинговата фирма A.M. Най-добър, рейтинг АА (много силен) с „Стабилна перспектива“ от Fitch Ratings и оценка A + (силна) от Standard & Poor’s. Повече информация за Lloyd’s на Лондон можете да намерите на www.lloyds.com.

Кой е покрит?

Крайни клиенти на ActivTrades, т.е. тези клиенти, чиито средства се държат в сегрегирани сметки и които отговарят на условията съгласно правилата на FCA COMP.

Какво е покрито?

 • Само отговарящите на условията ценни книжа и парични средства в брой на крайните клиенти на ActivTrades и в полза единствено на клиентите.
 • Инвестиционна доходност или гаранция НЕ се покриват. Ливъридж продуктите носят висок риск. С ActivTrades загубите Ви не могат да надвишат стойността на депозитите Ви. Важно е напълно да разбирате включените рискове и да потърсите независим съвет, ако е необходимо.

Как работи?

В малко вероятния случай, че клиентските активи не са напълно възстановени след фалит на ActivTrades, допълнително покритие може да бъде на разположение, за да се осигури защита над FSCS лимита от £85,000 за крайния клиент . За целта, трябва да са изпълнени следните условия:

 1. FSCS обявява ActivTrades в неплатежоспособност
 2. Експерт по несъстоятелността установява недостиг в сегрегираните клиентски активи
 3. FSCS плащат първите £85,000 по всеки иск

Каква ще бъде ползата за мен?

Клиентите с депозити над £85,000 в ActivTrades могат да се възползват от застрахователна полица, която предоставя защита на техните средства, надхвърляща тази от FSCS. Този продукт е нов на пазара и ActivTrades е лидер във Великобритания в предоставянето на такава допълнителна защита на клиентите си. С ActivTrades вашият депозит е защитен до допълнителен лимит от £1,000,000.

Мога ли да кандидатствам?

Защита на средствата FSCS и допълнителната застраховка от £1,000,000 са достъпни за нашите клиенти, които не търгуват професионално. Нашите професионални клиенти, също ще имат възможност да кандидатстват за застраховка и допълнителна застраховка, стига търговията да не бъде за тях основно препитание или бизнес. Ако се нуждаете от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас.

Кои други брокери предлагат тази защита?

Този продукт е напълно нов за Великобритания и ActivTrades е лидер в предлагането на такава допълнителна защита директно на своите клиенти. Никоя друга брокерска компания извън Великобритания не може да предложи подобна разширена защита за подобен широк спектър от търговска дейност.

 

AtivtTrades PLC – Насау

 

Клиентските средства са покрити до 1,000,000USD

ActivTrades Corp е лидер в предоставянето на допълнителна и широка защита директно на клиентската си база и се гордее, че предлага сигурност и спокойствие за осигуряване на средствата на своите клиенти като стандарт, без допълнителни разходи за тях.

Клиентите на ActivTrades Corp са покрити поотделно до USD1, 000,000 с застраховка „Excess of Loss Insurance“. Сигурността на средствата на нашите клиенти е важна за нас и затова може да сме в състояние да увеличим максимално покритата сума според индивидуалните нужди на клиента (прилагат се Общите условия).

Какво е Excess of Loss Insurance?

ActivTrades Corp закупи без допълнителни разходи на клиентите отделна застрахователна защита, за да покрие загуби, ако има събитие в несъстоятелност над $ 10,000 и до $ 1,000,000. Застрахователната полица „Excess of Loss Insurance“ на ActivTrades Corp е предмет на Общи условия и ще отговаря само в случай, че са изпълнени определени условия.

Каква застраховка е закупена?

ActivTrades Corp закупи обща застрахователна граница, която надвишава експонирания капитал (клиентски средства над 10 000 USD) до 1 000 000 USD на клиент.

Струва ли ми нещо?

ActivTrades Corp закупи тази застраховка в полза на Вас и няма директни разходи за вас.

Отговарям ли на условията?

Застраховката „Excess of Loss“ на ActivTrades Corp е достъпна за всички наши непрофесионални клиенти.

Кой поема тази политика?

Тази политика се поема от ARCH 2012 и XL Catlin 2003 и други участващи синдикати в Lloyd’s на Лондон.

Lloyd’s на Лондон е световен специализиран застрахователен пазар. Lloyd’s не е компания, а пазар, в който членовете се обединяват като синдикати за застраховане на рискове. Бизнес дейностите на Lloyd’s се абонират, като повече от един синдикат има дял от същия риск. Lloyd’s на Лондон има понастоящем рейтинг A (отлично) със „Стабилна перспектива“ от рейтинговата фирма A.M. Най-добър и A + (силен) рейтинг с „Стабилна перспектива“ от Fitch Ratings и Standard & Poor’s. Повече информация за Lloyd’s на Лондон можете да намерите на www.lloyds.com.

Кой е покрит?

Всички клиенти на ActivTrades Corp, чиито средства се държат в отделни сметки.

Какво е покрито?

 • Само допустимите пари и ценните книжа на клиентите на ActivTrades Corp.
  Инвестиционните резултати или гаранцията НЕ са покрити. Продуктите с ливъридж са с висок риск.
 • С ActivTrades Corp загубите ви не могат да надвишават депозитите Ви. Важно е да разбирате напълно рисковете и да потърсите независими съвети, ако е необходимо.

Как работи?

В случай на неочаквано събитие от несъстоятелност от ActivTrades Corp, допълнителна защита може да бъде предложена над 10,000USD. Правилата ще отговарят, ако са изпълнени следните критерии:

 • Декларираната неплатежоспособност на ActivTrades Corp.
 • Откриване от страна на практикуващия неплатежоспособност на недостиг на сегрегирани клиентски пари
 • Клиентът плаща първите USD10,000 от всяка претенция

Как да се възполвам от това?

Тези клиенти, които депозират повече от USD10,000 чрез ActivTrades Corp, вече могат да се възползват от застрахователна полица, която защитава техните средства над тази сума. ActivTrades Corp е лидер в предоставянето на такава допълнителна и широка защита директно на клиентите си. С ActivTrades Corp вашите средства могат да бъдат защитени до суверенитет от USD1,000,000.

Кои други брокерски компании предлагат тази защита?

ActivTrades Corp е водеща в предоставянето на тази допълнителна защита директно на своите клиенти. Никоя друга посредническа организация извън Обединеното кралство понастоящем предоставя такава широка защита за такъв широк спектър от търговски дейности.