ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 81% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Защитата на нашите клиенти е нашата главна цел. Поради тази причина, ActivTrades предоставя на клиентите си ключови застраховки, които правят търговията Ви с нас още по-сигурна.

Защита на Баланса

Ние защитаваме всичките ни клиенти от случаи на отрицателен баланс по сметката.

Сегрегирани клиентски сметки

Вашият капитал е защитен благодарение на сегрегирането на клиентски сметки.

Допълнителна Сигурност

Нашата допълнителна застраховка защитава клиентския капитал до в размер на $1,000,000.

Интересите на нашите клиенти са наш основен приоритет – ето защо с ActivTrades Вашият баланс не може да падне в отрицателна стойност.

Нивото на автоматично закриване на позиции по сметката Ви е създадено, за да Ви даде сигурност, че в резултат от търговски действия евентуалните Ви загуби никога няма да надвишат размера на депозита Ви. Като допълнителна гаранция ние предлагаме Политика за защита на баланса и ще кредитираме сметката Ви до нулев баланс в случай, че Вашата сметка излезе на негативен баланс в резултат на търговските Ви решения.

Политиката за защита на баланса се прилага също и за множество сметки, затова, ако имате негативен баланс в една Ваша сметка и положителен баланс в друга, тогава положителният баланс ще бъде използван за покриване на негативния баланс. Тази практика се прилага също така за съвместни сметки, които притежавате с други хора, като в този случай всеки съвместен притежател на сметка ще бъде отговорен по равно за наличен дебит или кредит по сметката.

Защитата на клиентския баланс е валидна за всички индивидуални сметки за търговия.

 

 

ActivTrades Corp (Насау)

Като регулирана фирма, ActivTrades трябва да спазва всички заложени от Security Industries Act правила за извършване на дейност. Във връзка с Client Assets, PART VII, който казва, че „фирмата трябва да осигури адекватна защита за средствата на клиентите, когато тя отговаря за тях”. Искаме да Ви уведоми, че в случай на фалит на фирмата, средствата на клиентите са защитени, тъй като се съхраняват в сегрегирани сметки, които са отделени от средствата в корпоративните сметки на ActivTrades.

Securites Industry Regulations (SIR), заедно с Securities Industry Act, задава различни условия, които трябва да бъдат спазвани. Сред тези правила са насоките за това как да се работи с клиентските средства. Те включват изискванията, методологията и записите.

 

AtivtTrades CORP – Насау

 

Клиентските средства са покрити до 1,000,000USD

ActivTrades Corp е лидер в предоставянето на допълнителна и широка защита директно на клиентската си база и се гордее, че предлага сигурност и спокойствие за осигуряване на средствата на своите клиенти като стандарт, без допълнителни разходи за тях.

Клиентите на ActivTrades Corp са покрити поотделно до USD1, 000,000 с застраховка „Excess of Loss Insurance“. Сигурността на средствата на нашите клиенти е важна за нас и затова може да сме в състояние да увеличим максимално покритата сума според индивидуалните нужди на клиента (прилагат се Общите условия).

Какво е Excess of Loss Insurance?

ActivTrades Corp закупи без допълнителни разходи на клиентите отделна застрахователна защита, за да покрие загуби, ако има събитие в несъстоятелност над $ 10,000 и до $ 1,000,000. Застрахователната полица „Excess of Loss Insurance“ на ActivTrades Corp е предмет на Общи условия и ще отговаря само в случай, че са изпълнени определени условия.

Каква застраховка е закупена?

ActivTrades Corp закупи обща застрахователна граница, която надвишава експонирания капитал (клиентски средства над 10 000 USD) до 1 000 000 USD на клиент.

Струва ли ми нещо?

ActivTrades Corp закупи тази застраховка в полза на Вас и няма директни разходи за вас.

Отговарям ли на условията?

Застраховката „Excess of Loss“ на ActivTrades Corp е достъпна за всички наши непрофесионални клиенти.

Кой поема тази политика?

Тази политика се поема от ARCH 2012 и XL Catlin 2003 и други участващи синдикати в Lloyd’s на Лондон.

Lloyd’s на Лондон е световен специализиран застрахователен пазар. Lloyd’s не е компания, а пазар, в който членовете се обединяват като синдикати за застраховане на рискове. Бизнес дейностите на Lloyd’s се абонират, като повече от един синдикат има дял от същия риск. Lloyd’s на Лондон има понастоящем рейтинг A (отлично) със „Стабилна перспектива“ от рейтинговата фирма A.M. Най-добър и A + (силен) рейтинг с „Стабилна перспектива“ от Fitch Ratings и Standard & Poor’s. Повече информация за Lloyd’s на Лондон можете да намерите на www.lloyds.com.

Кой е покрит?

Всички клиенти на ActivTrades Corp, чиито средства се държат в отделни сметки.

Какво е покрито?

  • Само допустимите пари и ценните книжа на клиентите на ActivTrades Corp.
    Инвестиционните резултати или гаранцията НЕ са покрити. Продуктите с ливъридж са с висок риск.
  • С ActivTrades Corp загубите ви не могат да надвишават депозитите Ви. Важно е да разбирате напълно рисковете и да потърсите независими съвети, ако е необходимо.

Как работи?

В случай на неочаквано събитие от несъстоятелност от ActivTrades Corp, допълнителна защита може да бъде предложена над 10,000USD. Правилата ще отговарят, ако са изпълнени следните критерии:

  • Декларираната неплатежоспособност на ActivTrades Corp.
  • Откриване от страна на практикуващия неплатежоспособност на недостиг на сегрегирани клиентски пари
  • Клиентът плаща първите USD10,000 от всяка претенция

Как да се възполвам от това?

Тези клиенти, които депозират повече от USD10,000 чрез ActivTrades Corp, вече могат да се възползват от застрахователна полица, която защитава техните средства над тази сума. ActivTrades Corp е лидер в предоставянето на такава допълнителна и широка защита директно на клиентите си. С ActivTrades Corp вашите средства могат да бъдат защитени до суверенитет от USD1,000,000.

Кои други брокерски компании предлагат тази защита?

ActivTrades Corp е водеща в предоставянето на тази допълнителна защита директно на своите клиенти. Никоя друга посредническа организация извън Обединеното кралство понастоящем предоставя такава широка защита за такъв широк спектър от търговски дейности.

Виж сертификата