ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 78% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Защита от негативен баланс

Интересите на нашите клиенти са наш основен приоритет – ето защо с ActivTrades Вашият баланс не може да падне в отрицателна стойност.

Нивото на автоматично закриване на позиции по сметката Ви е създадено, за да Ви даде сигурност, че в резултат от търговски действия евентуалните Ви загуби никога няма да надвишат размера на депозита Ви. Като допълнителна гаранция ние предлагаме Политика за защита на баланса и ще кредитираме сметката Ви до нулев баланс в случай, че Вашата сметка излезе на негативен баланс в резултат на търговските Ви решения.

Политиката за защита на баланса се прилага също и за множество сметки, затова, ако имате негативен баланс в една Ваша сметка и положителен баланс в друга, тогава положителният баланс ще бъде използван за покриване на негативния баланс. Тази практика се прилага също така за съвместни сметки, които притежавате с други хора, като в този случай всеки съвместен притежател на сметка ще бъде отговорен по равно за наличен дебит или кредит по сметката.

Защитата на клиентския баланс е валидна за всички индивидуални сметки за търговия.

Пример за автоматично прекратяване – Trade Out

Имате €10 000 капитал по сметката си за търговия и отворена къса позиция в EUR спрямо USD от 5 лота (€500 000) на цена от 1.1500. Нивото за прекратяване на търговия – Trade Out за Вашата сметка е зададено от ActivTrades на 30% от използвания гаранционен марджин, а максимално допустимият ливъридж е 1:50. Тоест изискването за марджина за тази търговия е равно на цялата сума от €10 000 на Вашия капитал.

В разглеждания случай, пазарът се повишава до 1.1650/1.1652, като на това ниво позицията Ви има отворена загуба от $7 600 (152 пипса X $50 стойност за всеки пипс), или €6 522,48. Свободният Ви капитал сега възлиза на €3 477,52. Ако пазарът се повиши с още 1 пипс до 1.1663/1.1665, тогава загубата ще нарасне до €7 072,43, а салдото ще намалее до €2 927,57. В този момент Вие вече нямате 30% от капитала (изискването за гаранционен марджин) и системата автоматично закрива позицията Ви на ниво 1,1665. Остатъчното салдо на капитала Ви пада до € 2 927,57.