ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Индекси и финансови продукти - спредове

Какво са спредове?

Спредовете са разликата между цена „купува“ и цена „продава“ за CFD контрактите върху фючърсни договори за борсовите индекси и финансови продукти в следната таблица.. ActivTrades не начислява комисиони при търговия със CFD върху борсови индекси и финансови продукти.

Предлагайки най-добри спредове на пазара с отлично изпълнение!

Символ
Стойност на пункта
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Нива на лимит и стоп (в точки)
BRA50
0.2 BRL
5
-
15
ESP35
€1
0.95
-
5
EURO50
€1
0.90
-
2
FRA40
€1
0.45
-
1.5
GER40
€1
0.75
-
1
GERMID50
€1
20
-
15
HKIND
1 HKD
4.5
-
12
UK100
£1
0.45
-
1.5
USA500
$1
0.23
-
0.5
USAIND
$1
0.9
-
2
USARUS
$1
0.27
-
0.4
USATEC
$1
0.23
-
0.75
JP225
1 USD
8.5
-
10
AUS200
1 AUD
0.9
-
5
Символ
Стойност на пункта
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Нива на лимит и стоп (в точки)
BRA50MMMYY
R$0.2
5
-
15
ESP35MMMYY
€10
5
-
5
EURO50MMMYY
€10
2
-
2
FRA40MMMYY
€10
0.5
-
1.5
GER40MMMYY
€25
0.5
-
1
GERTECMMMYY
€10
5
-
5
ITA40MMMYY
€5
10
-
10
JP225MMMYY
$5
10
-
10
MINDOLMMMYY
R$10
1
-
0
NETH25MMMYY
€200
0.20
-
0.2
SWI20MMMYY
CHF10
4
-
4
UK100MMMYY
£10
1
-
1.5
USA500MMMYY
$50
0.25
-
0.5
USAINDMMMYY
$5
1
-
2
USARUSMMMYY
$50
0.4
-
0.4
USATECMMMYY
$20
0.5
-
0.75
USAVIXMMMYY
$200
0.15
-
0.15
USDINDMMMYY
$1000
0.01
0.01
0.01
Символ
Стойност на пункта
Целеви спред (В точки)
Среден спред (В точки)
Нива на лимит и стоп (в точки)
EUBBLMMMYY
€1000
0.020
-
0.02
EUBTPMMMYY
€1000
0.02
-
0.03
EUBUNDMMMYY
€1000
0.02
-
0.02
EUSTZMMMYY
€1000
0.010
-
0.01
USATBMMMYY
$1000
0.06250
-
0.0625

Индексът HKInd Cash обхваща между 02:15 и 22:00 CET борсово търгувания договор за фючърси Hang Seng, като също така се търгува и извън часовете за търговия.
Извън часовете за търговия търговските спредове обикновено се разширяват в съответствие със средния спред, показан в таблицата.

• 02:15 – 05:00 CET
• 06:00 – 09:30 CET
• 10:15 – 20:00 CET