Индекси и финансови продукти - марджини

Следните CFD контракти могат да се търгуват на база интрадей или овърнайт марджин. ActivTrades си запазва правото да променя марджините по всяко време според пазарните условия.

Борсовите индекси в таблицата следват фючърсния договор за съответния индекс в таблицата с График на месеците за търговия.

Моля, имайте предвид, че марджините и стойностите на всеки тик в таблицата са базирани на изискване за позиция от 1 лот в CFD върху съответния борсов индекс или финансов продукт. За да изчислите обема на фючърсния договор, на който е базиран CFD продуктът, трябва да погледнете колоната с информация за Стойност на точка

Пример: Една точка в Ger30 (CFD върху германския борсов индекс DAX) е на стойност 25 EUR. Така можем да заключим, че 1 лот в Ger30 се равнява на 25 индекса, които изграждат стандартния обем на един фючърсен договор върху борсовия индекс DAX.

Информацията, която ни дава колоната Стойност на тик e за най-малкото изменение в цената на CFD контракта.

Пример: Стойността на един тик в Ger30 е 12.5 EUR. Имайки предвид информацията за Стойност на точка от 25 EUR за Ger30, можем да разберем, че стъпката на изменение на цената на Ger30 е 0.5 пункта.

Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията. Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Със заявка 100%

Моля вижте по-долу максималния ливъридж за непрофесионални клиенти според ESMA регулацията.

Основни индекси* Максимален ливъридж 1:20 Марджин 5% Ниво на затваряне 50%
Второстепенни индекси Максимален ливъридж 1:10 Марджин 10% Ниво на затваряне 50%
Финансови Максимален ливъридж 1:5 Марджин 20% Ниво на затваряне 50%
* UK100, Fra40, Ger30, UsaInd, Usa500, UsaTec, Jp225, Euro50
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
150 BRL*
15 BRL*
-
ESP35
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
GERTEC
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
GER30
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ITA40
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
NETH25
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
SWI20
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USARUS
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
EUBUND
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBBL
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUSTZ
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBTP
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
USATB
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:400
USDIND
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USAVIX
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100

*Марджинът на договора BRA50 е фиксиран и не се влияе от ливъриджът в профила Ви. Ако профилът Ви е предмет на изискванията за марджинът на ESMA, маржът за BRA50 е 2.000 BRL.

 

Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които заемат по-големи нетни позиции на изброените по-горе инструменти, резервираме правото си да увеличим горепосочените марджин изисквания по следния начин:

Дневни:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

Нощни(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Валидно 1 час преди затваряне на пазара.

Моля да имате предвид, че марджините за институционални клиенти са различни.

Марджините на тази страница са предоставени само с информативна цел и са базирани върху цените на затваряне на пазара от предишния ден за търговия.

IND50: Позволения ливъридж за този индекс е ¼ от стандартния марджин на вашия акаунт. Например ако ако акаунтът ви е с ливъридж от 1:400, то за IND50 той ще бъде 1:100.