ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Индекси и финансови - марджини

Марджинът може да бъде извлечен чрез умножаване на ценовото ниво на индекса или стоката с неговата точкова стойност (вижте таблицата ни за спецификации на договора). Тази абсолютна стойност е тази към която се прилага ливъриджът. Тогава общата сума се преобразува във валутата на акаунта (с текущия валутен курс).

Кешови индекси

Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
BRA50 0-200 Лотове 200-400 Лотове >400 Лотове
1:200 1:100 1:50
ESP35 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:200 1:100 1:50
EURO50 0-1000 Лотове 1000-2000 Лотове >2000 Лотове
1:200 1:100 1:50
FRA40 0-1000 Лотове 1000-2000 Лотове >2000 Лотове
1:200 1:100 1:50
GER40 0-2000 Лотове 2000-4000 Лотове >4000 Лотове
1:200 1:100 1:50
GERMID50 0-5 Лотове 5-100 Лотове >100 Лотове
1:100 1:50 1:25
HKInd 0-300 Лотове 300-700 Лотове >700 Лотове
1:100 1:50 1:25
UK100 0-1000 Лотове 1000-2000 Лотове >2000 Лотове
1:200 1:100 1:50
USA500 0-5000 Лотове 5000-10000 Лотове >10000 Лотове
1:200 1:100 1:50
USAIND 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:200 1:100 1:50
USARUS 0-5000 Лотове 5000-10000 Лотове >10000 Лотове
1:200 1:100 1:50
USATEC 0-2000 Лотове 2000-4000 Лотове >4000 Лотове
1:200 1:100 1:50
JP225 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:200 1:100 1:50
Aus200 0-500 Лотове 500-2,000 Лотове >2,000 Лотове
1:200 1:100 1:50
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
BRA50MMMYY 0-200 Лотове 200-400 Лотове >400 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
ESP35MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
EURO50MMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
FRA40MMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
GER40MMMYY 0-80 Лотове 80-160 Лотове >160 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
GERTECMMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
ITA40MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
JP225MMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
MINDOLMMMYY 0-100 Лотове 100-250 Лотове >250 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
NETH25MMMYY 0-5 Лотове 5-50 Лотове >50 Лотове  
1:100 1:50 1:25  
SWI20MMMYY 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
UK100MMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USA500MMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USAINDMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USARUSMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USATECMMMYY 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USAVIXMMMYY 0-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USDINDMMMYY 0-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове  
1:200 1:100 1:150  
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
EUBBLMMMYY 0-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
EUBTPMMMYY 0-25 Лотове 25-200 Лотове >200 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
EUBUNDMMMYY 0-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
EUSTZMMMYY 0-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USATBMMMYY 0-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове  
1:200 1:100 1:50  

Нивото на затваряне на акаунтите е определено на 50%Моля, вижте по-долу изискуемите марджини. Ако маржът, използван в сметките на клиента, надвишава праговете, определени по-долу, ще бъде наложен коефициент към ливърдижда.

Използван марджин ЕВРО Коефициент
300k – 600k 0.5
>600k 0.25

Използван марджин USD и CHF Коефициент
360k – 720k 0.5
>720k 0.25

Използван марджин GBP Коефициент
260k – 520k 0.5
>520k 0.25

Пример:

Клиент с профил в EUR и ливъридж 1:200 има Дълга позиция за 420 лота EURUSD.

Изискването за маржин за тази позиция е 290 000 EUR

  • 150 000 ЕВРО за първите 300 лота с 1:200 ливъридж
  • 100 000 ЕВРО за следващите 100 лота с 1:100 ливъридж
  • 40 000 EUR за последните 20 лота с 1:50 ливъридж

Следващата покупка е от 20 лота EURUSD, като използва 70 000 ЕВРО марджин

  • 10 000 ЕВРО за първите 5 лота – като използваният марджин става 300 000 ЕВРО
  • 60 000 ЕВРО за първите 15 лота – ливъридж 1:25 (коефициент 0.5 приложен към 1:50 ливъридж)

Клиента може да има позиции в различни инструменти, които да достигнат определените нива за марджините.

Клиент с акаунт в EUR и ливъридж 1:200 има дълга поозиция за 120 лота Ger40 (на цена 13000)
и къса позиция за ЗЛАТО за 40 лота (на цена 1770).

Целия използван марджин е 290 000 ЕВРО

  • 130 000 ЕВРО за дълга позиция за първите 80 лота на Ger40 с 1:200 ливъридж
  • 130 000 ЕВРО за дълга позиция за последните 40 лота на Ger40 с 1:100 ливъридж
  • 35 400 USD къса позиция на ЗЛАТО за 40 лота с 1:200 ливъридж (30 000 ЕВРО за EURUSD = 1.1800)

Следващата сделка е Покупка на 40 лота EURUSD, която ще консумира 30 000 ЕВРО марджин

  • 10 000 ЕВРО за първите 20 лота с ливъридж 1:200 – с която използвания марджин достига 300 000 ЕВРО
  • 20 000 ЕВРО за следващите 20 лота – ливъридж 1:100 (коефициент 0.5 поставен за 1:200 ливъридж)

Ако клиент има повече от 1 профил, използваните марджин прагове се намаляват пропорционално на броя на сметките. По този начин клиент с 2 сметки в EUR ще използва намален праг на марджина EUR за всеки от сметките
наполовина.

Платформата ActivTrader ще покаже точното изискване за марджин за всяка позиция, която клиентите възнамеряват да отворят.

Поддържане на позиция за Кешовите Индекси

Дългите позиции, държани през нощта, ще бъдат дебитирани с суапове, изчислени въз основа на едномесечен междубанков курс плюс 2%.
Късите позиции, държани през нощта, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени на базата на едномесечен междубанков лихвен процент минус 2%.
В случай, че едномесечната ставка е по-малка от 2%, късите позиции ще бъдат дебитирани в резултат на изчислението за суап.

 

Моля, обърнете внимание, че Кешовите индекси могат да подлежат на корекция на дивидент, за да отразят паричните плащания на съставните акции в рамките на индекса. Тези плащания водят до спад на стойността на индекса, тъй като цената му се изчислява от стойността на активите в него. Корекциите на дивидента ще се прилагат 1 час преди отварянето на пазара на датата на дивидент, за да се вземе предвид понижението в движението на цените на основния паричен индекс. Ще приложим точките за дивидент според прогнозата на Bloomberg, закръглени до най-близката стотна и ще преизчислим сумата на стандартна партида (договор). Корекциите на дивидентите ще бъдат положителни за клиентите, които заемат дълги позиции, и отрицателни за тези, които имат къси позиции. Календарът с очакваните дневни корекции ще бъде публикуван в секцията „Корекции на дивидента“ на нашата страница за Индекси.

За повече информация, моля вижте нашата таблица с описание.

 

Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията.

Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
0 - 100,000 1:200 0.5 50%
100,001 - 250,000 1:100 1 50%
> 250,000 Със заявка 100%

 

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:200
GER40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:200
GERMID50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:50
HKIND
1 HKD
0.01 HKD
- HKD
- HKD
1:100
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:200
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
USARUS
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
JP225
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:200
AUS200
1 AUD
0.01 AUD
- AUD
- AUD
1:200
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRA50MMMYY
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50MMMYY
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40MMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:200
GER40MMMYY
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:200
GERTECMMMYY
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
ITA40MMMYY
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225MMMYY
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
MINDOLMMMYY
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:80
NETH25MMMYY
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:50
SWI20MMMYY
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100MMMYY
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:200
USA500MMMYY
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:200
USAINDMMMYY
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:200
USARUSMMMYY
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:200
USATECMMMYY
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:200
USAVIXMMMYY
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100
USDINDMMMYY
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:200
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
EUBBLMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EUBTPMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
EUBUNDMMMYY
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EUSTZMMMYY
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:200
USATBMMMYY
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:200

 

Нивото на затваряне на акаунтите е определено на 50%


Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които имат по-големи нетни позиции по горните инструменти, си запазваме правото да умножим горните изисквания за марж, както следва:

ДНЕВНИ:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

НОЩНИ(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Приложимо 1 час преди затварянето.
ActivTrades си запазва правото да променя маржовете по всяко време, следвайки пазарните условия.
Моля, обърнете внимание, различни маржове важат за институционалните клиенти.
Маржовете, представени на тази страница, са само с информационна цел и въз основа на цените за затваряне на предишния търговски ден.

 

Поддържане на позиция за Кешовите Индекси

Дългите позиции, държани през нощта, ще бъдат дебитирани с суапове, изчислени въз основа на едномесечен междубанков курс плюс 2%.
Късите позиции, държани през нощта, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени на базата на едномесечен междубанков лихвен процент минус 2%.
В случай, че едномесечната ставка е по-малка от 2%, късите позиции ще бъдат дебитирани в резултат на изчислението за суап.

 

Моля, обърнете внимание, че Кешовите индекси могат да подлежат на корекция на дивидент, за да отразят паричните плащания на съставните акции в рамките на индекса. Тези плащания водят до спад на стойността на индекса, тъй като цената му се изчислява от стойността на активите в него. Корекциите на дивидента ще се прилагат 1 час преди отварянето на пазара на датата на дивидент, за да се вземе предвид понижението в движението на цените на основния паричен индекс. Ще приложим точките за дивидент според прогнозата на Bloomberg, закръглени до най-близката стотна и ще преизчислим сумата на стандартна партида (договор). Корекциите на дивидентите ще бъдат положителни за клиентите, които заемат дълги позиции, и отрицателни за тези, които имат къси позиции. Календарът с очакваните дневни корекции ще бъде публикуван в секцията „Корекции на дивидента“ на нашата страница за Индекси.

За повече информация, моля вижте нашата таблица с описание.

PreviousNext