ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 71% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Индекси и финансови - марджини

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:10
ESP35
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:10
EURO50
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:20
FRA40
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:20
GERTEC
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:10
GER30
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:20
ITA40
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:10
JP225
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:20
NETH25
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:10
SWI20
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:10
UK100
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:20
USA500
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:20
USAIND
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:20
USARUS
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:10
USATEC
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:20
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
EUBUND
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:5
EUBBL
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:5
EUSTZ
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:5
EUBTP
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:5
USATB
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:5
USDBRL
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:5
USDIND
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:5
USAVIX
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:5


Нивото на затваряне на акаунтите е определено на 50%

ActivTrader платформата ще покаже точното изискване за марж за всяка позиция, която клиентите възнамеряват да отворят.Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:10
ESP35
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:10
EURO50
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:20
FRA40
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:20
GERTEC
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:10
GER30
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:20
ITA40
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:10
JP225
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:20
NETH25
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:10
SWI20
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:10
UK100
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:20
USA500
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:20
USAIND
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:20
USARUS
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:10
USATEC
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:20
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
EUBUND
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:5
EUBBL
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:5
EUSTZ
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:5
EUBTP
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:5
USATB
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:5
USDBRL
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:5
USDIND
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:5
USAVIX
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:5

*Марджинът на договора BRA50 е фиксиран и не се влияе от ливъриджът в профила Ви. Ако профилът Ви е предмет на изискванията за марджинът на ESMA, маржът за BRA50 е 2.200 BRL.

PreviousNext