Всички финансови продукти, търгувани на марджин, носят висока степен на риск за Вашия капитал.

Индекси и финансови - марджини

Индекси

Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
BRA50 0-200 Лотове 200-400 Лотове >400 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
ITA40 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USATEC 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
GER30 0-40 Лотове 40-80 Лотове >80 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
ESP35 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
FRA40 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
GERTEC 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
EURO50 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
JP225 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
NETH25 0-25 Лотове 25-50 Лотове >50 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
USARUS 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
SWI20 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USA500 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
UK100 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
USAIND 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
USAVIX 0-100 Лотове 100-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
EUBTP 0-10 Лотове 10-25 Лотове 25-200 Лотове >200 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
USATB 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
USDBRL 0-50 Лотове 50-100 Лотове 100-250 Лотове >250 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
USDIND 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUBUND 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUBBL 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUSTZ 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  

Нивото на затваряне на акаунтите е определено на 30%Моля, вижте по-долу изискуемите марджини. Ако маржът, използван в сметките на клиента, надвишава праговете, определени по-долу, ще бъде наложен коефициент към ливърдижда.

Използвам марджин в ЕВРО Коефициент
150k – 300k 0.5
>300k 0.25

Използван марджин USD и CHF Коефициент
180k – 360k 0.5
>360k 0.25

Използван марджин GBP Коефициент
130k – 260k 0.5
>260k 0.25


Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията.

Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Със заявка 100%

 

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
GERTEC
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
GER30
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ITA40
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
NETH25
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
SWI20
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USARUS
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
EUBUND
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBBL
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUSTZ
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBTP
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
USATB
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:400
USDBRL
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:80
USDIND
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USAVIX
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100

*Марджинът на договора BRA50 е фиксиран и не се влияе от ливъриджът в профила Ви. Ако профилът Ви е предмет на изискванията за марджинът на ESMA, маржът за BRA50 е 2.200 BRL.

Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които имат по-големи нетни позиции по горните инструменти, си запазваме правото да умножим горните изисквания за марж, както следва:

ДНЕВНИ:

100-250 ЛОТА > 250 ЛОТА
X2 X4

НОЩНИ(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Приложимо 1 час преди затварянето.
ActivTrades си запазва правото да променя маржовете по всяко време, следвайки пазарните условия.
Моля, обърнете внимание, различни маржове важат за институционалните клиенти.
Маржовете, представени на тази страница, са само с информационна цел и въз основа на цените за затваряне на предишния търговски ден.

PreviousNext