Нашите нови кешови индекси позволяват на клиентите да търгуват текущата парична стойност на основните борсови индекси без комисиони и при много тесни спредове, които са сред най-ниските в индустрията. За разлика от фючърсните индекси, кешовите индекси нямат падежна дата, което позволява на трейдърите да спестяват от такси за пренос на позиции, и са подходящи както за краткосрочни, така и за дългосрочни стратегии.

Кешовите индекси са структурирани като CFD и имат за цел да възпроизведат ценовата стойност на съответните индекси на фондовия пазар. Те се предлагат в разширена сесия за търговия, съответстваща на работното време на фючърсния пазар.

Марджин изискванията са сред най-ниските в индустрията и започват от 0,25%.

Спредове

Индекси Стойност на пункт Стойност на тик Целеви спред (в пунктове) Среден спред (в пунктове) Нива на Limit & Stop (в пунктове)
GER30 € 25 € 0.25 0.8 0.89 1
FRA40 € 10 € 0.10 0.75 0.77 1.5
UK100 £10 £0.10 0.9 1.06 1.5
USA500 $ 50 $ 0.50 0.28 0.30 0.50
USAIND $ 5 $ 0.05 1.4 1.87 2
USATEC $ 20 $ 0.20 0.6 0.68 0.75

 

Сесия за търговия

Индекси СЪОТВЕТЕН ПАЗАР ЧАСОВЕ НА ТЪРГУВАНЕ (CET)
GER30 DAX 30 08:00 – 22:00
UK100 FTSE 100 09:00 – 22:00
USA500 S&P 500 00:00 – 22:15, 22:30 – 23:00
USAIND Dow Jones Industrial 00:00 – 22:15, 22:30-23:00
USATEC NASDAQ 100 00:00 – 22:15, 22:30-23:00
FRA40 CAC 40 08:00 – 22:00

 

Марджин изискване

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Със заявка 100%

Моля вижте по-долу максималния ливъридж за непрофесионални клиенти според ESMA регулацията.

Основни индекси Максимален ливъридж 1:20 Марджин 5% Ниво на затваряне 50%
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GER30
25 EUR
0.25 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
10 EUR
0.10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
10 GBP
0.10 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
50 USD
0.50 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
5 USD
0.05 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
20 USD
0.20 USD
- USD
- USD
1:400

Поддържане на позициите

Дълги позиции, поддържани след полунощ, ще бъдат дебитирани със суапове, изчислени въз основа на 3-месечния междубанков лихвен процент плюс 1,75%.

Къси позиции, поддържани след полунощ, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени въз основа на 3-месечния междубанков лихвен процент минус 1,75%. В случай че 3-месечният лихвен процент е по-малък от 1,75%, късите позиции ще бъдат дебитирани с остатъчната суап стойност.

Корекции на дивидентите

...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC40 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC40 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC40 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC40 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC40 Cash Index - - EUR

Обърнете внимание, че дивидентите при кешовите индекси могат да са предмет на корекции, за да се отразят кешовите изплащания на съответните акции, съставляващи индексите. 

Корекциите в дивидентите ще се прилагат 1 час преди отваряне на пазарите на датата на екс-дивидента, за да се вземе предвид низходящото движение в цената на съответния кешов индекс. Ще прилагаме дивидентни стойности съгласно оценките на Bloomberg, закръглени до стотна, като след това преизчисляваме стойността на база стандартен лот/контракт. 

Корекциите в дивидентите ще са позитивни за дълги и негативни за къси позиции. Календарът с планираните корекции на дневна база ще е достъпен в раздел „Корекции на дивидентите“ на страницата ни относно кешовите индекси. 

През деня:
100 – 250 лота > 250 лота
X2 X4
През нощта(*):
10 – 25 лота > 25 лота
X2 X4

(*) в сила 1 час преди затваряне на пазарите