Всички финансови продукти, търгувани на марджин, носят висока степен на риск за Вашия капитал.


Кешови индекси

Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
GER30 0-1000 Лотове 1000-2000 Лотове >2000 Лотове
1:400 1:200 1:100
FRA40 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100
UK100 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100
USA500 0-2500 Лотове 2500-5000 Лотове >5000 Лотове
1:400 1:200 1:100
USAIND 0-250 Лотове 250-500 Лотове >500 Лотове
1:400 1:200 1:100
USATEC 0-1000 Лотове 1000-2000 Лотове >2000 Лотове
1:400 1:200 1:100
EURO50 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100
ESP35 0-500 Лотове 500-1000 Лотове >1000 Лотове
1:200 1:100 1:50

Поддържане на позиция

Дългите позиции, държани през нощта, ще бъдат задължени със суапове, изчислени въз основа на 3-месечен междубанков курс плюс 1,75%.

Кратките позиции, държани през нощта, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени въз основа на 3-месечен междубанков курс минус 1,75%.

В случай, че 3-месечна ставка е по-малко от 1,75%, в резултат на изчислението за суап ще бъдат дебитирани къси позиции.

Моля, обърнете внимание, че Кешовите индекси могат да подлежат на корекция на дивидент, за да отразят паричните плащания на съставните акции в рамките на индекса. Тези плащания водят до спад на стойността на индекса, тъй като цената му се изчислява от стойността на активите в него. Корекциите на дивидента ще се прилагат 1 час преди отварянето на пазара на датата на дивидент, за да се вземе предвид понижението в движението на цените на основния паричен индекс. Ще приложим точките за дивидент според прогнозата на Bloomberg, закръглени до най-близката стотна и ще преизчислим сумата на стандартна партида (договор). Корекциите на дивидентите ще бъдат положителни за клиентите, които заемат дълги позиции, и отрицателни за тези, които имат къси позиции. Календарът с очакваните дневни корекции ще бъде публикуван в секцията „Корекции на дивидента“ на нашата страница за Индекси.

Нивото за затваряне за частни клиенти е 30%

Моля, намерете по-долу праговете за марж на използваните за клиенти с платформата ActivTrader. Ако използваният марж в сметките на клиента надвишава определените по-долу прагове, съответният коефициент ще бъде приложен:

 

Използван марджин ЕВРО Коефициент
150k – 300k 0.5
>300k 0.25

Използван марджин USD и CHF Коефициент
180k – 360k 0.5
>360k 0.25

Използван марджин GBP Коефициент
130k – 260k 0.5
>260k 0.25

Пример:

Клиент с профил в EUR и ливъридж 1: 400 има Дълга позиция за 340 лота EURUSD.

Изискването за маржин за тази позиция е 140 000 EUR

 • 50 000 ЕВРО за първите 200 лота с 1:400 ливъридж
 • 50 000 ЕВРО за следващите 100 лота с 1:200 ливъридж
 • 40 000 EUR за последните 40 лота с 1:100 ливъридж

Следващата покупка е от 20 лота EURUSD, като използва 30 000 ЕВРО марджин

 • 10 000 ЕВРО за първите 10 лота – като използваният марджин става 150 000 ЕВРО
 • 20 000 ЕВРО за първите 10 лота – ливъридж 1:50 (коефициент 0.5 приложен към 1:100 ливъридж)

Клиента може да има позиции в различни инструменти, които да достигнат определените нива за марджините.

Клиент с акаунт в EUR и ливъридж 1:400 има дълга поозиция за 90 лота Ger30 (на цена 11000)
и къса позиция за ЗЛАТО за 100 лота (на цена 1380).

Целия използван марджин е 140 000 ЕВРО

 • 27 500 ЕВРО за дълга позиция за първите 40 лота на Ger30 с 1:400 ливъридж
 • 55 000 ЕВРО за дълга позиция за следващите 40 лота на Ger30 с 1:200 ливъридж
 • 27 500 ЕВРО за дълга позиция за последните 10 лота на Ger30 с 1:100 ливъридж
 • 34 500 USD къса позиция на ЗЛАТО за 100 лота с 1:400 ливъридж (30 000 ЕВРО за EURUSD = 1.1500)

Следващата сделка е Покупка на 80 лота EURUSD, която ще консумира 30 000 ЕВРО марджин

 • 10 000 ЕВРО за първите 40 лота с ливъридж 1:400 – с която използвания марджин достига 150 000 ЕВРО
 • 20 000 ЕВРО за следващите 40 лота – ливъридж 1:200 (коефициент 0.5 поставен за 1:400 ливъридж)

Ако клиент има повече от 1 профил, използваните марджин прагове се намаляват пропорционално на броя на сметките. По този начин клиент с 2 сметки в EUR ще използва намален праг на марджина EUR за всеки от сметките
наполовина.

Платформата ActivTrader ще покаже точното изискване за марджин за всяка позиция, която клиентите възнамеряват да отворят.

Марджин изисквания

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Със заявка 100%

 

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GER30
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:400
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:400

Поддържане на позициите

Дълги позиции, поддържани след полунощ, ще бъдат дебитирани със суапове, изчислени въз основа на 3-месечния междубанков лихвен процент плюс 1,75%.

Къси позиции, поддържани след полунощ, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени въз основа на 3-месечния междубанков лихвен процент минус 1,75%. В случай че 3-месечният лихвен процент е по-малък от 1,75%, късите позиции ще бъдат дебитирани с остатъчната суап стойност.

Обърнете внимание, че дивидентите при кешовите индекси могат да са предмет на корекции, за да се отразят кешовите изплащания на съответните акции, съставляващи индексите. 

Корекциите в дивидентите ще се прилагат 1 час преди отваряне на пазарите на датата на екс-дивидента, за да се вземе предвид низходящото движение в цената на съответния кешов индекс. Ще прилагаме дивидентни стойности съгласно оценките на Bloomberg, закръглени до стотна, като след това преизчисляваме стойността на база стандартен лот/контракт. 

Корекциите в дивидентите ще са позитивни за дълги и негативни за къси позиции. Календарът с планираните корекции на дневна база ще е достъпен в раздел „Корекции на дивидентите“ на страницата ни относно кешовите индекси. 

През деня:
100 – 250 лота > 250 лота
X2 X4
През нощта(*):
10 – 25 лота > 25 лота
X2 X4

 

Броя на лотовете е базиран на размера на договора на съответния фючърсен договор. За кешовите индекси този размер се калкулира пропорционално

(*) в сила 1 час преди затваряне на пазарите

PreviousNext

Нашите нови кешови индекси позволяват на клиентите да търгуват текущата парична стойност на основните борсови индекси без комисиони и при много тесни спредове, които са сред най-ниските в индустрията. За разлика от фючърсните индекси, кешовите индекси нямат падежна дата, което позволява на трейдърите да спестяват от такси за пренос на позиции, и са подходящи както за краткосрочни, така и за дългосрочни стратегии.

Спредове

Символ Стойност на пункт Целеви спред (в пукнтове) Среден спред (в пунктове) Нива на Limit & Stop (в пунктове)
GER30 € 1 0.45 1
UK100 £1 0.45 1.5
USA500 $ 1 0.23 0.50
USAIND $ 1 0.9 2
USATEC $ 1 0.23 0.75
FRA40 € 1 0.45 1.5
EURO50 € 1 0.90 2
ESP35 € 1 0.95 5

 

Сесия за търговия

 Символ Съответен пазар Часове за търговия (CET)
GER30 DAX 30 01:15–22:00
UK100 FTSE 100 02:00-22:00
USA500 S&P 500 00:00-22:15, 22:30-23:00
USAIND Dow Jones Industrial 00:00–22:15, 22:30-23:00
USATEC NASDAQ 100 00:00–22:15, 22:30-23:00
FRA40 CAC 40 08:00–22:00
EURO50 EURO STOXX 50 08:00–22:00
ESP35 IBEX 35 08:00–20:00

Дивиденти:

...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR