ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 71% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GER30
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:20
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:20
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:20
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:20
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:20
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:20
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:20
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:10

Поддържане на позиция

Дългите позиции, държани през нощта, ще бъдат задължени със суапове, изчислени въз основа на 3-месечен междубанков курс плюс 1,75%.

Кратките позиции, държани през нощта, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени въз основа на 3-месечен междубанков курс минус 1,75%.

В случай, че 3-месечна ставка е по-малко от 1,75%, в резултат на изчислението за суап ще бъдат дебитирани къси позиции.

Моля, обърнете внимание, че Кешовите индекси могат да подлежат на корекция на дивидент, за да отразят паричните плащания на съставните акции в рамките на индекса. Тези плащания водят до спад на стойността на индекса, тъй като цената му се изчислява от стойността на активите в него. Корекциите на дивидента ще се прилагат 1 час преди отварянето на пазара на датата на дивидент, за да се вземе предвид понижението в движението на цените на основния паричен индекс. Ще приложим точките за дивидент според прогнозата на Bloomberg, закръглени до най-близката стотна и ще преизчислим сумата на стандартна партида (договор). Корекциите на дивидентите ще бъдат положителни за клиентите, които заемат дълги позиции, и отрицателни за тези, които имат къси позиции. Календарът с очакваните дневни корекции ще бъде публикуван в секцията „Корекции на дивидента“ на нашата страница за Индекси.

Нивото за затваряне за частни клиенти е 50%


Марджин изисквания

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
GER30
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:20
FRA40
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:20
UK100
1 GBP
0.01 GBP
- GBP
- GBP
1:20
USA500
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:20
USAIND
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:20
USATEC
1 USD
0.01 USD
- USD
- USD
1:20
EURO50
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:20
ESP35
1 EUR
0.01 EUR
- EUR
- EUR
1:10

Поддържане на позициите

Дълги позиции, поддържани след полунощ, ще бъдат дебитирани със суапове, изчислени въз основа на 3-месечния междубанков лихвен процент плюс 1,75%.

Къси позиции, поддържани след полунощ, ще бъдат кредитирани със суапове, изчислени въз основа на 3-месечния междубанков лихвен процент минус 1,75%. В случай че 3-месечният лихвен процент е по-малък от 1,75%, късите позиции ще бъдат дебитирани с остатъчната суап стойност.

Обърнете внимание, че дивидентите при кешовите индекси могат да са предмет на корекции, за да се отразят кешовите изплащания на съответните акции, съставляващи индексите. 

Корекциите в дивидентите ще се прилагат 1 час преди отваряне на пазарите на датата на екс-дивидента, за да се вземе предвид низходящото движение в цената на съответния кешов индекс. Ще прилагаме дивидентни стойности съгласно оценките на Bloomberg, закръглени до стотна, като след това преизчисляваме стойността на база стандартен лот/контракт. 

Корекциите в дивидентите ще са позитивни за дълги и негативни за къси позиции. Календарът с планираните корекции на дневна база ще е достъпен в раздел „Корекции на дивидентите“ на страницата ни относно кешовите индекси. 

През деня:
100 – 250 лота > 250 лота
X2 X4
През нощта(*):
10 – 25 лота > 25 лота
X2 X4

 

Броя на лотовете е базиран на размера на договора на съответния фючърсен договор. За кешовите индекси този размер се калкулира пропорционално

(*) в сила 1 час преди затваряне на пазарите

PreviousNext

Нашите нови кешови индекси позволяват на клиентите да търгуват текущата парична стойност на основните борсови индекси без комисиони и при много тесни спредове, които са сред най-ниските в индустрията. За разлика от фючърсните индекси, кешовите индекси нямат падежна дата, което позволява на трейдърите да спестяват от такси за пренос на позиции, и са подходящи както за краткосрочни, така и за дългосрочни стратегии.

Спредове

Символ Стойност на пункт Целеви спред (в пукнтове) Среден спред (в пунктове) Нива на Limit & Stop (в пунктове)
GER30 € 1 0.45 1
UK100 £1 0.45 1.5
USA500 $ 1 0.23 0.50
USAIND $ 1 0.9 2
USATEC $ 1 0.23 0.75
FRA40 € 1 0.45 1.5
EURO50 € 1 0.90 2
ESP35 € 1 0.95 5

 

Сесия за търговия

 Символ Съответен пазар Часове за търговия (CET)
GER30 DAX 30 01:15–22:00
UK100 FTSE 100 02:00-22:00
USA500 S&P 500 00:00-22:15, 22:30-23:00
USAIND Dow Jones Industrial 00:00–22:15, 22:30-23:00
USATEC NASDAQ 100 00:00–22:15, 22:30-23:00
FRA40 CAC 40 08:00–22:00
EURO50 EURO STOXX 50 08:00–22:00
ESP35 IBEX 35 08:00–20:00

Дивиденти:

...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR
...
Символ Описание Дивидент (точки) Дивидент (лот) Валута
UsaInd Dow Jones Industrial Cash Index - - USD
Usa500 S&P 500 Cash Index - - USD
UsaTec NASDAQ 100 Cash Index - - USD
UK100 FTSE100 Cash Index - - GBP
Fra40 CAC 40 кешов индекс - - EUR
Euro50 EURO STOXX 50 Cash Index - - EUR
Esp35 IBEX 35 Cash Index - - EUR