ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 69.6% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Търгувайте S&P500 с ActivTrades

S&P500 на рекордно високо ниво!

Hidden link for fancybox

Международни индекси

Търгувай S&P500 от 0.5 пункта с ActivTrades. Бърз и лесен достъп до международните индекси

Нисък марджин

Отвори позиции с нисък марджин и ливъридж до 1:400

Без комисионна

Търгувай 24 часа с мини и микро лотове без комисионни и скрити такси


Търговията на S&P500 е само на клик разстояние!

Реална сметка или Безплатно Демо


Анализ: S&P500 на най-високи нива!

Известният американски индекс е на върха, докато щатската икономика показва няколко признака на забавяне на растежа. Но кои са факторите, които помагат на пазара да върви все по-нагоре?

Имаше едно очевидно и значително забавяне на американските пазари през първата четвърт на 2015г. В началото на годината, инвеститорите очакваха едно значително икономическо възстановяване, като И. Иелен, предполагаше също допълнително повишаване, вследствие на добрите статистически данни за покачване на заетостта края на 2014г.

Всички следващи статистики, обаче разочароваха инвеститоритес това, че не срещнаха очакванята (за заетостта / NFP/ GDP), затова и ФЕД все още не са повишили очакваните стойности казвайки, че ще запазят „търпение“ за още известно време, докато се появят по-добри условия за това. Това предизвика едно временно спадане на американския долар спрямо повечето основни валути, но същевременно беше и причината щатските индекси да се вдигнат до исторически върхове, особено SPX който стигна до 2133 пункта.

Съвсем наскоро, видяхме промени спрямо разрешителните за строеж в Щатите (сега 1.14М, спрямо предишните 1.06М) и за започването на нови сгради (1.06М спрямо предишните 1.02М).

„Но ще трябва да изчакаме за още значителни сигнали за укрепване на икономиката, особено що се отнася за заетостта и за незамеделските ведомости.“ каза Иелен. Въпреки всички тези статистически данни , най-голямата грижа на FED остава нивото на инфлацията, която в момента е под нулата (-0,1%); като се има в предвид, че тоби трябвало да бъде 2,0% , за да се осъществят по-нататъшни подобрения на пазара на труда.

От техническа гледна точка, на седмична база, пазара е във възходящ тренд от 2011г. насам – тази тенденция е все още бича.

Индикаторът RSI остава в зоната на закупуване, над 50%, докато CCI дава реален сигнал за посока, достигайки до ниво 100. В по-краткосрочен план на дневна графика, забелязваме, че пазара се развива в горната зона на дългосрочно възходящ канал. Той достигна до 2110 пункта, докато индикаторът RSI се сблъска с една динамична съпротива. Това се разглежда като силен възходящ сигнал и може да се окаже, че инвеститорите ще поддържат дългите си позиции над S1 ( 2110 пункта ), за да се достигне до ниво от 2180/2200 точки .

Тъпгувай S&P500 със спредове от 0.5 пункта със ActivTrades.

Пиер Вейре

Технически анализатор
Пиер Вейре се е фокусирал върху финансовите пазари и се е учил от видни професионалисти. Той набляга на поведенческите финанси и управлението на капитали. Неговата истинска страст, обаче, е Техническият…

Повече


Научете повече


Научете повече


Научете повече


Изразените идеи и мнения са единствено на автора и не е задължително да отразяват гледната точка на ActivTrades Plc. Този коментар е единствено с информативна цел и не би следвало да се счита за съвет за инвестиция. Всички евентуални прогнози, съдържащи се в коментара, не са достоверен индикатор за бъдещи резултати и решението да действа на база изложените идеи и предложения е изцяло по преценка на читателя.