Светлин Минев

Светлин Минев е автор на пет книги в областта на валутната търговия и в момента пише за уебсайта www.fbmtrader.com. За първи път се запознава с техническия анализ през 1995г., но по-сериозно започва да се занимава с финансовите пазари от 1998г. Има опит като индивидуален трейдър, риск мениджър и валутен дилър, като тази комбинация му помага да погледне на трейдинга от различни гледни точки. Предпочита краткосрочните стилове на търгуване от скалпинг до суинг в рамките на деня. Решенията за откриване на позиции взима основно на базата на технически нива, ценово движение, корелации и четене на котировки.