Стоян Васов

Магистър по „Финанси”. Автор на книгата „Пътят на дилъра”. Основател на Forexmasterclub. Това е трейдинг клуб, в който пуска сигнали за вход и изход в пазара на собствени сделки в реално време. Прави реални търговски сесии пред всички участници на реална сметка в реално време. Води самостоятелни трейдинг курсове. Търгува на финансовите пазари от 2000г. Има познания в сферата на технически анализ, политически анализ и фундаментален анализ. Цикли на търговия, видове конвергенции и дивергенции, системи за автоматична търговия и поведение на големите играчи. Търгува основно валутни двойки и злато. Използва комбинирана стратегия на всички времеви рамки.