Радослав Вълов

Радослав Вълов се занимава с финансови пазари от 2006г. Има богат опит като индивидуален трейдър и притежава фирма за анализ и управление на капитал.Предпочита средносрочни и дългосрочни времеви хоризонти на търгуване и използва собствени системи за търговия, базирани основно върху Вълнова Теория на Елиът и Поведенчески финанси.